Η Δύναμη της Πίστης και της Θετικής Σκέψης

Η λέξη «belief» ορίζεται στο λεξικό ως «εμπιστοσύνη στην αλήθεια ή την ύπαρξη ενός πράγματος που δεν επιδέχεται άμεσα αυστηρής αποδείξεως.»[i]Αλλά αυτή η λέξη μπορεί να διασπαστεί σε δύο χωριστά τμήματα: «be» και «lief». «Τo be» (=να είσαι) σημαίνει απλώς να υπάρχεις ή το να ζεις. Η λέξη «lief» προέρχεται από μία Ινδο-Ευρωπαϊκή λέξη «leubh», […]